Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Capita selecta

Studiegidsnr:2109GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ulrike Van Daele
Patty Felix
Anthe Foubert

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er worden verschillende topics aangesneden door specialisten binnen een bepaald domein van de musculoskeletale revalidatie. Hierbij worden gastdocenten van met verschillende professionele achtergronden uitgenodigd om de multidisciplinariteit binnen de musculoskeletale revalidatie aan te kaarten. De inhoud van de lezing kan zowel een theoretische invalshoek als een praktische invalshoek hebben. Jaarlijks wordt bij aanvang van het semester de inhoud van planning van de lessen op blackboard gepost met de nodige specificaties zoals bv. vermelding of het een praktijkles of theorieles zal zijn. De inhoud van de lessen wordt mede bepaald door de beschikbaarheid van de gastdocenten.