Milieurecht

Studiegidsnr:2109MDOMRT
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Ann Carette

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is onderverdeeld in drie delen:

  1. Doelstellingen en instrumenten van het milieubeleid (met inbegrip van de bevoegdheidsverdeling gewest-federaal en het voorstellen van de voornaamste bronnen van milieurecht)
  2. Milieuhygiënerecht (milieuvergunningen, milieueffectrapportage, Sevesoregelgeving, afvalstoffen, bodemsanering, integraal waterbeleid)
  3. Natuurbeheersrecht

In het tweede en derde deel wordt elk subonderwerp voorafgegaan door de relevante internationale en Europese regelgevingAdministratieve en burgerlijke handhaving van het milieurecht