Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Banking

Course Code :2109TEWFIN
Study domain:Finance
Academic year:2020-2021
Semester:2nd semester
Contact hours:60
Credits:6
Study load (hours):168
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 2nd semester
Lecturer(s)Kurt Verstegen

3. Course contents *

This course focuses on the functioning of banks in the economy and in financial markets. More specifically, the role of banks in financial intermediation is explored, with a focus on the Belgian and European context. Students also gain insights into the financial management of banks. Topics include the management of interest rate risk, market risk, credit risk and liquidity risk, with sufficient attention to regulatory requirements. Capital and cost management is also discussed.