I-Duurzaam bouwen

Studiegidsnr:2110FTIDBO
Vakgebied:Bouwkunde
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Matthias Buyle
Charlotte Verhaeghe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Inleiding tot het brede kader van duurzame ontwikkeling en circulaire economie

Algemene achtergrondkennis:

  • Definities en operationalisering van duurzaam bouwen
  • Thematische benadering van impacten en oplossingsstrategieën voor duurzame gebouwen, wijken en steden.
  • Analysemethoden voor duurzaam bouwen of deelaspecten (Levenscyclus analyse (LCA) , kosten-baten analyses, …)

In een groepsopdracht worden de verworven inzichten praktisch toegepast. Voor een product, systeem, gebouw of wijk worden mogelijke strategieën ontwikkeld om een meer circulaire economie te realiseren. De deelaspecten (ecologisch, financieel en sociaal) worden berekend en geëvalueerd. De studie wordt gerapporteerd in een schriftelijk werkstuk en mondeling verdedigd.