Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

Onderste extremiteit en lumbopelvische regio

Studiegidsnr:2110GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid onderste extremiteit en lumbopelvische regio. De student moet geslaagd zijn voor module bijzondere revaki.
Contacturen:72
Studiepunten:7
Studiebelasting:196
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Nathalie Roussel
Isabel Baert
Kevin Kuppens
Dirk Lambeets
Isaline Demeure
Lenie Denteneer
Sebastiaan Naessens
Anke Claes
Vincent Haenen
Lars Poppe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Hoorcolleges

1) Evaluatie en behandeling van patiënten met lumbo-pelvische klachten
- Benadering vanuit de eerste lijn
- Chirurgische benadering van lumbo-pelvische klachten
- Evaluatie en behandeling van specifieke rug- en bekkenklachten zoals scoliose en reumatische aandoeningen
- Evaluatie en behandeling van aspecifieke rug- en bekkenklachten
- Casuïstiek

2) Evaluatie en behandeling van patiënten met klachten van onderste extremiteit
- Evaluatie en behandeling van de heup
- Evaluatie en behandeling van de knie
- Evaluatie en behandeling van de voet & enkel
- Casuïstiek

Praktische oefeningen
- Communicatie met de patiënt (miv afnemen anamnese)
- Manuele technieken
- Actieve revalidatie
- Specifieke technieken
- Casuïstiek