Inleiding tot de milieutechnologie

Studiegidsnr:2110MDOMTC
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Siegfried Vlaeminck
Tom Tytgat
Johan Gemoets
Alain Konings

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus beschrijft de problematiek en de hulpmiddelen bij gebruik van conventionele technologie in milieutoepassingen. Hierbij wordt aandacht besteed aan fysico-chemische en biotechnologische processen. De basis van deze processen wordt behandeld voor de milieucompartimenten water, bodem, lucht en afval. 

Aan de hand van geleide excursies kan de student zich meer vertrouwd maken met de praktijk. 

Technologische uitdieping over waterzuiveringstechnologie wordt aangeboden in het keuzevak 'Advanced Water Treatment Technology', waarin de student eveneens een audit van een industriële waterzuiveringsinstallatie uitvoert.