Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Human resources management

Studiegidsnr:2110TEWMCM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient de volgende OO'en gelijktijdig in het studieprogramma op te nemen:

- 'Algemeen en strategisch management'

- 'Financieel management'

- 'Marketing- en communicatiemanagement'
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Sofie Jacobs
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

  • Je verwerft inzicht in het belang van afstemming van het HR-beleid op het strategische én duurzaamheidsbeleid binnen een bepaalde bedrijfs- of organisatiecontext. Daarnaast verwerf je inzicht in het onderscheid tussen competentiemanagement en talentmanagement. Je kan paars peoplemanagement duiden als kruisbestuiving tussen beide systemen én als antwoord op actuele/toekomstige behoeften van organisaties én individuen.
  • Je maakt kennis met HR-instrumenten die engagement verhogen en je kan deze nieuwe kennis en inzichten toepassen op een praktijksituatie.  Je kan inschatten wat relevante (toekomstige) engagementhefbomen zijn voor een organisatie en onderzoeken hoe de kwaliteit van arbeid concreet kan worden verhoogd.
  • Je verbindt HRM op maat van het individu met collectieve noemers en duurzame netwerken. Een inclusief beleid gaat best hand in hand gaat met het ontwikkelen van een diversiteitsbeleid. Een beleid dat niet enkel passieve tolerantie vertoont voor diversiteit, maar een beleid dat bereid is en ertoe in staat is om de toenemende heterogeniteit op een actieve manier te ondersteunen en te stimuleren. 
  • Je maakt kennis met HR-instrumenten die duurzame inzetbaarheid en retentie bevorderen en je kan deze nieuwe kennis en inzichten toepassen op een praktijksituatie. Duurzame loopbanen vormen het uitgangspunt. 
  • Duurzaam HRM is een voortdurend proces en geen toestand. Permanent verbeteren en innoveren, wordt als nog belangrijker beschouwd dan een (eenmalig) excellent resultaat te behalen. Je maakt kennis met recente inzichten en processen om HRM te innoveren en het veranderings- en participatieproces te faciliteren.