Masterproef partim I: Werkcollege SEW

Studiegidsnr:2110TEWSEW
Vakgebied:Sociaal-economische wetenschap
Academiejaar:2017-2018
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Ive Marx
Jeroen Horemans

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het werkcollege verplicht Master-studenten SEW ertoe de vooruitgang van het masterscriptie op gezette tijden te onderwerpen aan een kritische bespreking met medestudenten.  Daartoe geven ze meermaals een mondelinge presentatie over het opzet van hun scriptie en de gemaakte vorderingen (en problemen).  Centraal in het werkcollege staat de idee van 'peer coaching' en 'peer review', waardoor aanwezigheid en concrete medewerking cruciaal zijn.