Operationele aspecten van maritiem transport

Studiegidsnr:2110TEWTEL
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Christa Sys

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vervoer en laten vervoeren van goederen heeft een belangrijke plaats in de moderne samenleving en de globale wereld. In de internationale handel speelt vooral maritiem transport een belangrijke rol. In dit opleidingsonderdeel komen de operationele aspecten van de maritieme-logistieke keten met bijzondere nadruk op de huidige en toekomstige praktijken en trends aan bod.

De scheepvaart is een dynamische industrie. De evolutie van de zeilschepen naar de stoomschepen, van de houten naar de ijzeren schepen, van de kleine schepen naar de grote en supergrote schepen illustreren de meeste spectaculaire ontwikkelingen in deze sector. Het opleidingsonderdeel beoogt de studenten kennis en vaardigheden bij te brengen over het schip in het algemeen (begripsomschrijving, kenmerken en betekenis) en de scheepstechnologie in het bijzonder (de bouw en de beschrijving van een schip, een overzicht van de scheepstypes en tenslotte de exploitatievormen)Het eerste deel geeft de laatste ontwikkelingen op technologisch vlak. De materie wordt vanuit de ‘triple bottom’- benadering bestudeerd, waarbij de economie, innovatie en duurzaamheid van belang zijn.

Het tweede deel gaat dieper in op overslag en opslaginstrumentarium in een maritieme haven. Tevens wordt er stilgestaan bij de rol en de verantwoordelijkheden van de betrokken partijen zoals scheepsagent, terminal operator,…. De organisatie van het maritieme vervoer komt ruim aan bod. Cases, video’s en vervoersdocumenten maken de student vertrouwd met Incoterms en vrachtprijsberekeningen.