Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Sportkinesitherapie 2

Studiegidsnr:2111GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Volgtijdelijkheid sportrevalidatie. De student moet geslaagd zijn voor Sports physiotherapy 1
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Filip Struyf
Alexandra Vermandel
Marijke Leysen
Roel Claes
Svane Goossens
Kevin Kuppens
Tine Ceyssens
Stefan Deckx
Stef Feijen
Jill Jochems

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De sporter met klachten aan bovenste en onderste kwadrant

Sport en incontinentie

Trainingstherapie (peestraining, krachttraining, online tools, stretching…)

Specifieke doelgroepen (zwemmers, hardlopers, wielrennen,…)

Sportscreening

Sport en preventie