Marktonderzoek

Studiegidsnr:2111TEWMKT
Vakgebied:Marketing
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Liesbet Van den Driessche

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • Types van marktonderzoek
 • Richtlijnen voor goed en slecht onderzoek
 • Analyse van een marketing management probleem en de vertaling ervan naar onderzoeksvragen
 • Secundaire bronnen onderzoek
 • Steekproeftrekking
 • Experimenteel onderzoek
 • Methodes van gegevensverzameling
 • Opstellen van vragenlijsten en meetschalen
 • Statistische toetsen
 • Multivariate analysetechnieken toegepast op marktonderzoeksproblemen
 • Rapporteren en presenteren
 • Praktijksessies over anova, regressie, moderatie, mediatie (conjunct analyse)