Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Marktonderzoek

Studiegidsnr:2111TEWMKT
Vakgebied:Marketing
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Liesbet Van den Driessche

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

 • Types van marktonderzoek
 • Richtlijnen voor goed en slecht onderzoek
 • Analyse van een marketing management probleem en de vertaling ervan naar onderzoeksvragen
 • Secundaire bronnen onderzoek
 • Steekproeftrekking
 • Experimenteel onderzoek
 • Methodes van gegevensverzameling
 • Opstellen van vragenlijsten en meetschalen
 • Statistische toetsen
 • Multivariate analysetechnieken toegepast op marktonderzoeksproblemen
 • Rapporteren en presenteren
 • Praktijksessies over anova, regressie, moderatie, mediatie (conjunct analyse)