Masterproef partim II: Masterthesis

Studiegidsnr:2111TEWSEW
Vakgebied:Sociologie
Academiejaar:2017-2018
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In de masterscriptie wordt van jou verwacht dat je een empirisch onderzoek en/of uitgebreide literatuurstudie over een scherp gedefinieerd onderwerp uitvoert en daarover rapporteert in de vorm van een wetenschappelijk artikel van 10 à 12.000 woorden. Het is de bedoeling dat je hierbij gebruik kunt maken van de onderzoeksexpertise aanwezig in de organiserende faculteiten en departementen.


In beginsel kies je een promotor verbonden aan de faculteit TEW – departement algemene economie –  of een promotor verbonden aan de faculteit PSW – departement sociologie. Daar kan op gemotiveerd verzoek van worden afgeweken. De promotoren en scriptieonderwerpen worden goedgekeurd door de gemengde onderwijscommissie Sociaal-Economische Wetenschappen. Je kan een onderwerp kiezen uit de lijsten aangeboden door de promotoren, maar je kan ook zelf een onderwerp kiezen. Daarbij is het belangrijk dat je een onderwerp kiest dat logischerwijs aansluit bij de keuzes die je tijdens je studie hebt gemaakt, met name het gekozen zwaartepunt in de Bachelor en de clusterkeuzes in de Master.

Volgende onderwerpen zijn toegankelijk voor studenten SEW:
-          de onderwerpen SEW (socio-economische analyses / beleid)
-          de onderwerpen Economisch beleid / Economic policy (AEC)
-          de onderwerpen Sociologie (breed domein)
-          de onderwerpen uit de andere bedrijfskundige domeinen van TEW
-          de onderwerpen Politicologie (breed domein)
-          de onderwerpen Communicatiewetenschappen (breed domein) 
  

Onderwerpen SEW, Economisch beleid en Sociologie passen best binnen je studierichting. Mits motivatie (respectievelijk sociologische of economische invalshoek) of beleidsmatige component kunnen ook onderwerpen opgenomen worden uit andere bedrijfskundige domeinen van TEW of PSW. Je kan ook zelf een onderwerp – eventueel uit het werkveld (Wetenschapswinkel)– voorstellen en een professor in het domein vragen als promotor op te treden.