Maritime business game

Studiegidsnr:2111TEWTEL
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Edwin van Hassel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De cursus is opgedeeld in zes grote delen:

  • Een introductiesessie waarin de inleiding tot het maritime business game wordt gegeven en belangrijke begrippen (o.a. netto toegevoegde waarde, cash flow, internal rate of return,…) worden verklaard;
  • het opstellen van een berekeningsmodel (in Excel) om je te ondersteunen bij het spelen van het spel;
  • Het schrijven van een business plan, waarbij je gebruik maakt van het berekeningsmodel, wat nodig is ter voorbereiding van het spelen van het spel;
  • Het spelen van het maritime business game in groepjes van 2-3 studenten. Hierbij proberen de studenten hun business plan te verwezenlijken, rekening houdend met de veranderingen die plaatsvinden in de maritieme markt;
  • Het schrijven van een rapport met daarin de resultaten van het spel, de argumentatie waarom bepaalde keuzes gemaakt werden tijdens het spel en de verworven inzichten. Zowel het succes in het spel, als de argumentatie voor de gemaakte acties tijdens het spel, tellen mee voor de eindbeoordeling.
  • Het presenteren van de resultaten en de bevindingen en het beantwoorden van vragen hieromtrent.