Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Pijnmanagement

Studiegidsnr:2112GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Mira Meeus
Kevin Kuppens
Tinne Van Aggelpoel
Annette Heyrman
Isabel Baert
Lotte Meert
Emily Boven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Neurofysiologie van pijn

Pijnmechanismen

Pijnbeelden bij verschillende chronische aandoeningen

Assessment van pijn

Biopsychosociale achtergrond van chronische pijn

Medische en farmacologische behandeling van chronische pijn

Kinesitherapeutische aanpak van chronische pijn

Casuïstiek