Entrepreneurial Finance

Studiegidsnr:2112TEWFIN
Vakgebied:Financiering
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ine Paeleman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

• Inleiding in de financiering van jonge, groeigerichte ondernemingen
• Financiële planning
• Waardering
• Het structureren van een deal
• Contracten
• Type eigen vermogen investeerders
• De uitstap van eigenvermogen financiers