Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Entrepreneurial finance

Studiegidsnr:2112TEWFIN
Vakgebied:Financiering
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:60
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ine Paeleman

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

• Inleiding in de financiering van jonge, groeigerichte ondernemingen
• Financiële planning
• Waardering
• Het structureren van een deal
• Contracten
• Type eigen vermogen investeerders
• De uitstap van eigenvermogen financiers