II-Bouwrecht en -management

Studiegidsnr:2113FTIBEM
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:24
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Stephanie Wernaers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Verbintenissenrecht: algemeen,  ontleding aannemingsovereenkomst, ontleding architectenovereenkomst
Zakenrecht: eigendom, erfdienstbaarheden, vruchtgebruik
Aansprakelijkheidsrecht: 10- jarige aansprakelijkheid, verborgen gebreken, foutloze aansprakelijkheid ( art. 544B.W.)
Administratief recht: stedenbouw ruimtelijke ordening
Overheidsopdrachten: gunning en uitvoering