Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Module sportpathofysiologie en gerelateerde letsels

Studiegidsnr:2113GENRVK
Vakgebied:Revalidatiewetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Jan Gielen
Svane Goossens
Tine Ceyssens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

I General part

–Chapter 1 MTU disease

–Chapter 2 Peripheral nerves

II Topographic part

–Chapter 1 Shoulder

–Chapter 2 Elbow

–Chapter 3 Wrist-hand-fingers

–Chapter 4 Hip and pelvis

–Chapter 5 Knee and lower leg

–Chapter 6 Ankle and foot

III (Patho)physiologic adaptation to endurance

–Energetic processes

–Thermoregulation

–Muscle force

–Cardiocirculatory regulation

–Respiratory regulation