Geïntegreerde casus en projectmanagement

Studiegidsnr:2113MDOGCP
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:40
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Ilse Loots
Jessica Bots

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het OLO Geïntegreerde Casus Milieuvraagstukken en Projectmanagement (kortweg GeCasePro) loopt als een rode draad doorheen de masteropleiding Milieuwetenschappen. Het bestaat uit twee, in elkaar verweven, luiken: de GeCase en projectmanagement.

De GeCase bundelt elementen uit de verschillende milieudisciplines waarmee je kennis maakt in het vakkenaanbod en leert deze geïntegreerd in te zetten in een gebiedsgerichte toepassing. Je kiest op basis van je persoonlijke belangstelling een milieuvraagstuk in het studiegebied en beschrijft het analytisch aan de hand van de wereldwijd gehanteerde DPSIR-keten. Daarna word je ingedeeld in kleine themagroepen om je bevindingen uit te wisselen en de mogelijke beleidsmaatregelen te bespreken om de vraagstukken op te lossen. Mede op basis van mogelijke win-wins en conflictsituaties van beleidsmaatregelen stel je dan een coherent beleidsplan voor. Het resultaat van de samengebrachte analyses en de groepsdiscussie wordt plenair voorgesteld en bevraagd.

Bij het opstellen van je beleidsplan ga je projectmatig te werk. In het kader van dit vak wordt je daarom ook ingewijd in de beginselen van het projectmanagement en de succes- en faalfactoren van het werken in teams. Je wordt verwacht deze beginselen te kunnen toepassen op de eigen samenwerking en vordering binnen je projectteam, alsook te duiden voor een specifiek project als onderdeel van je beleidsplan.