Seminarie transportuitdagingen

Studiegidsnr:2113TEWTEL
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Chris Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Om iedereen toe te laten vrij een onderwerp te kiezen uitgaande van zijn of haar persoonlijke interesse, uiteraard binnen het algemeen thema van het seminarie, staat het studenten vrij zelf een voorstel te doen voor het te behandelen onderwerp. Daarnaast wordt echter ook de mogelijkheid geboden te werken rond het algemeen thema, dat jaarlijks kan worden aangepast.