Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Marketing communication

Course Code :2114TEWMKT
Study domain:
Academic year:2020-2021
Semester:1st semester
Contact hours:30
Credits:3
Study load (hours):84
Contract restrictions: Exam contract not possible
Language of instruction:English
Exam period:exam in the 1st semester
Lecturer(s)Patrick De Pelsmacker

3. Course contents *

This course introduces students to the most important principles of marketing communication.

Topics include:

  • Integrated marketing communication
  • Brand management and marketing communication
  • Models of marketing communication
  • The instruments of marketing communication: advertising, brand activation, media, online
  • Measuring the effects of marketing communications
  • Ethics in marketing communication