Hinterlandvervoer

Studiegidsnr:2115TEWKOO
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Edwin van Hassel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus behandelt het vervoer van goederen via vrachtwagen, spoor, binnenschip en short sea shipping. Het beoogt de studenten, vanuit een geaggregeerd perspectief, inzicht te geven in de keuze tussen deze verschillende transportmodi en hoe binnen het achterlandvervoer verschillende modi gekoppeld kunnen worden in de totale logistieke keten. Hiertoe wordt de werking en de kostenstructuur van  de verschillende transportmodi verder uitgewerkt, evenals het intermodale vervoer. Er wordt speciaal aandacht besteed aan de link tussen het vervoer van goederen van zeehavens naar het havenachterland. Tevens wordt bestaand en lopend onderzoek geïntegreerd in deze cursus. De studenten krijgen bovendien een opdracht die uitgewerkt en gepresenteerd dient te worden, waarbij de opgedane kennis in deze cursus zal worden gebruikt. Bij deze opdracht wordt een computermodel beschikbaar gesteld dat de studenten kunnen gebruiken bij het uitwerken van de opdracht.