Seminarie maritieme rechtspraktijk

Studiegidsnr:2115TEWTEL
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)- NNB

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Programma van 7 sessies over maritieme rechtspraktijk met toelichting bij gesimuleerde dossiers + een 1-daags seminarie over een actueel thema
Programma:
Sessie 1: Algemene inleiding tot de sessiethema's (E. Van Hooydonk, hoofddocent Universiteit Antwerpen)
Sessie 2: Politie-optreden aan boord van vreemde schepen (J.-C. De Baere, erewaterschout)
Sessie 3: Registratie en teboekstelling van schepen (G. Delatte, scheepshypotheekbewaarder)
Sessie 4: Administratie van de havenarbeid (G. Vankrunkelsven, directeur CEPA)
Sessie 5: Maritiem deskundigenonderzoek, i.h.b. bij aanvaring (Kapt. F. Oostra, deken Nautische Commissie bij de rechtbank van koophandel te Antwerpen)
Sessie 6: Beslag op zee- en binnenschepen (M. Huybrechts, advocaat en hoogleraar Universiteit Antwerpen en KULeuven, en W. Denhaerynck, advocaat)
Sessie 7: Afwikkeling van een cargoclaim (F. Stevens, advocaat)
Dagseminarie: Actuele problemen van Schelde- en Rijnrecht