Seminarie havenstrategie

Studiegidsnr:2116TEWKOO
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Jan Blomme

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Er wordt een grondige studie gemaakt van een aantal onderwerpen die samen worden besproken. Er is ook onderzoek naar en een bespreking van recente ontwikkelingen in zeehavens. Hierbij komt onder meer aan bod: het zeehavenbeleid in Vlaanderen en Europa, interferentie met het vervoerbeleid, milieubeleid en ruimtelijke ordening, ontwikkelingen inzake infrastructuur en superstructuurinvesteringen, havenarbeid, haven en logistiek, beheersvormen, zeehavenconcurrentie, technologie en transporteconomie die invloed hebben op de zeehavenactiviteit. De lessen steunen in grote mate op interactiviteit.