Seminarie vervoerbeleid

Studiegidsnr:2117TEWKOO
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Chris Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Na een inleidende sessie houdt het seminarie in hoofdzaak een onderzoeksopdracht in, die tot doel heeft een belangrijke trend of uitdaging te analyseren, zoals die vandaag de dag binnen de vervoersector bestaat, met focus op overheidsbeleid.

In principe mogen de studenten zelf een onderwerp kiezen ter bestudering en rapportering. Dit dient dan wel ter goedkeuring voorgelegd worden.

De onderzoeksopdracht houdt in dat de studenten groep zowel het opzoekwerk, de bewerking ervan, de voortgang en de rapportering voor hun rekening nemen. Zij stemmen regelmatig af met de Professor.