Seminarie vervoer te land

Studiegidsnr:2118TEWKOO
Vakgebied:Maritiem management
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Chris Peeters

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het Seminarie bestaat uit een groepswerk rond een beleidsrelevant onderwerp inzake vervoer te land. Vervoer te land betreft de sectoren wegvervoer, spoorvervoer, binnenvaart en ondergronds vervoer. Zowel goederentransport als vervoer van personen (publiek-privé) kunnen aan bod komen. Jaarlijks worden andere onderwerpen bestudeerd, in functie van actualiteit en beleidsrelevantie.