Seminar onderzoeksmethoden

Studiegidsnr:2121TEWMCM
Vakgebied:Onderzoeksmethodologie
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Patrick De Pelsmacker
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Groepswerk waarin een studie in een culturele context wordt opgezet, uitgevoerd en schriftelijk gerapporteerd, en waarin theoretische inzichten en technieken van gegevensverzameling, -verwerking en -interpretatie wordt geïntegreerd.