Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Seminar onderzoeksmethoden

Studiegidsnr:2121TEWMCM
Vakgebied:Onderzoeksmethodologie
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Mogelijkheid 2de zittijd:Neen
Lesgever(s)Patrick De Pelsmacker
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Groepswerk waarin een studie in een culturele context wordt opgezet, uitgevoerd en schriftelijk gerapporteerd, en waarin theoretische inzichten en technieken van gegevensverzameling, -verwerking en -interpretatie wordt geïntegreerd.