Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Beleid en context van het cultuurmanagement

Studiegidsnr:2126TEWMCM
Vakgebied:Sociale wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Annick Schramme
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Dit opleidingsonderdeel geeft inzicht in de institutionele en historische beleidscontext van cultuur, zowel binnen Vlaanderen als in een internationaal perspectief. Er wordt stilgestaan bij de rol van de overheid inzake cultuur en wat de legitimaties zijn voor het voeren van een cultuurbeleid. Het beleidsbeslissingsproces inzake subsidiëring wordt besproken en kritisch geanalyseerd.

Tevens wordt er stilgestaan bij de verschillende soorten steun van de overheid aan de culturele sector. De verschillende cultuurdecreten worden in hun historische context geplaatst en kritisch besproken. Tot slot biedt dit opleidingsonderdeel een overzicht van de diverse sectoren en actoren van de hedendaagse cultuursector. Veel aandacht gaat daarbij naar de structuur van het aanbod, zowel van publieke als private actoren.

Daarnaast staat de cursus stil bij de rol van de overheid (nationaal, regionaal maar ook Europees en internationaal). Welke positie hebben de creatieve en culturele sectoren binnen de context van de WTO en de UNESCO? Op welke manier kunnen de verschillende beleidsniveaus de sector van de creatieve en culturele sectoren stimuleren?