Seminarie innovatiemanagement en cultureel ondernemerschap

Studiegidsnr:2127TEWMCM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Annelies Thoelen
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Tijdens de colleges komen volgende thema’s aan bod:

  • Belang van innnovatie in de creatieve industrie
  • Cultureel ondernemerschap
  • Managen van innovatieprojecten
  • Innovatie en ecosystemen
  • Design thinking en service design
  • Innovatie en businessmodellen
  • Opmaak van een business plan
  • Sociale innovatie
  • Netwerktheorie