Seminar kritische reflectie kunst en cultuur

Studiegidsnr:2128TEWMCM
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Pascal Gielen
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak Kritische Reflectie Kunst en Cultuur reflecteert via een interactief onderzoeksseminarie kritisch over het functioneren van kunst en cultuurbeleid in de samenleving. Dit academiejaar staan radicaal democratische principes bij politieke besluitvorming centraal. In de ochtend worden hoorcolleges gegeven waarbij klassieke en alternatieve besluitvormingsmodellen voor cultuur worden toegelicht. In de namiddag werken de studenten aan een opdracht die ze vrijdagmiddag van dezelfde week zullen 'presenteren'. De opdracht bestaat uit het zelf opzetten van een parlementair debat (met een commissie cultuur, politieke fracties,...) en de parlemantaire stemming van een cultuurdecreet.

Ter voorbereiding van deze seminarieweek nemen de studenten best deel aan het congres Radical Imagination van 5 tot 7 november in deSingel (https://integratedconf.org). De deelname is gratis, maar inschrijving verplicht. Inschrijven kan via volgende link: https://docs.google.com/forms/d/1txZClpFekCYGQK7Xgr2xiAOqCara3JsUs4HqjrtJgfM/viewform?ts=5d9210e7&edit_requested=true