Forum cultuurmanagement

Studiegidsnr:2129TEWMCM
Vakgebied:Managementwetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:45
Studiepunten:5
Studiebelasting:140
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Annick Schramme
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het Forum Cultuurmanagement omvat elke week een uiteenzetting van de dagelijkse praktijk door een verantwoordelijke van een cultuurhuis of kunstinstelling (ca. één uur), gevolgd door een bevraging-in-de-diepte door de studenten (ca. twee uur). De cultuurhuizen en kunstinstellingen zijn zo gekozen dat de diversiteit in sectoren, school, professionaliteit en oriëntatie maximaal aan bod komt.