Masterproef, deel 1: praktijkcomponent

Studiegidsnr:2130TEWMCM
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Locatie:Niet aan UA te volgen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient het volgende opleidingsonderdeel gelijktijdig op te nemen in het studieprogramma:
- 'Masterproef, deel 2: scriptie'
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Rudy Martens
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het praktijkproject omvat een probleemgeoriënteerde opdracht van min. 9 weken en een daarop gebaseerde scriptie. Het project wordt georganiseerd in de tweede helft van het tweede semester en wordt verwezenlijkt in een culturele organisatie/bedrijf uit de creatieve industrieën of overheidsdienst betrokken op cultuur of creatieve industrieën. Het behandelde probleem is steeds een managementprobleem. Het moet verband houden met één of meer domeinen van de gedoceerde materie en gericht zijn op analyse en beleidsaanbevelingen.

Het praktijkproject kan op vraag van de instellingsbegeleider verlengd worden tot 3 maanden. Het praktijkproject kan ook uitgevoerd worden in het buitenland, in overleg met opleidingscoördinator Prof. Annick Schramme.