Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef, deel 1: praktijkcomponent

Studiegidsnr:2130TEWMCM
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Locatie:Niet aan UA te volgen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient het volgende opleidingsonderdeel gelijktijdig op te nemen in het studieprogramma:
- 'Masterproef, deel 2: scriptie'
Contacturen:0
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Rudy Martens
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Als praktijkproject kunnen de studenten kiezen voor een praktijkopdracht binnen een organisatie (a) of een onderzoeksproject (b) binnen het Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid aan de UAntwerpen

(A) Het praktijkproject omvat een probleemgeoriënteerde opdracht en een daarop gebaseerde scriptie. Het project wordt georganiseerd in de tweede helft van het tweede semester en wordt verwezenlijkt in een culturele organisatie/bedrijf uit de creatieve industrieën of overheidsdienst betrokken op cultuur of creatieve industrieën. Het behandelde probleem is steeds een managementprobleem. Het moet verband houden met één of meer domeinen van de gedoceerde materie en gericht zijn op analyse en beleidsaanbevelingen.

(B) De onderzoeksstage omvat medewerking aan een onderzoeksopdracht voor het Kenniscentrum Cultuurmanagement & Cultuurbeleid binnen hun bestaande onderzoeksprojecten die steeds een sterke link hebben met de praktijk. Het gaat steeds om mogelijke onderzoeksprojecten van externe organisaties uitgevoerd aan de UAntwerpen binnen het kenniscentrum Cultuurmanagement en Cultuurbeleid. Het onderwerp van dit onderzoeksproject wordt ook gekoppeld aan de masterscriptie. De onderzoeksstage wordt georganiseerd in het eerste of tweede semester, afhankelijk van de beschikbaarheid van de student en wordt verwezenlijkt op de Universiteit Antwerpen onder begeleiding van Prof. dr. Schramme

Het praktijkproject kan op vraag van de instellingsbegeleider verlengd worden als vrijwillige stage. Het praktijkproject kan ook uitgevoerd worden in het buitenland, in overleg met opleidingscoördinator Prof. Annick Schramme.