Masterproef, deel 2: scriptie

Studiegidsnr:2131TEWMCM
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Liselore Berghman
Rudy Martens
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De scriptie is een naar inhoud en vorm verzorgd rapport dat steunt op de werkzaamheden tijdens het praktijkproject. De scriptie kan betrekking hebben op één organisatie/bedrijf, een sectoronderzoek of een academisch onderzoeksproject zijn. De scriptie omvat minstens een probleemstelling en -situering, een conceptueel kader, een op de relevante theorieën en methodes gesteunde analyse, een aantal beleidsconclusies of beleidsaanbevelingen en een bronnenlijst.