Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Masterproef, deel 2: scriptie

Studiegidsnr:2131TEWMCM
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Academiejaar:2020-2021
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef (of onderdelen ervan) is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel/voorbereidingsprogramma. Voor uitzonderingen contacteer uw faculteit.
Contacturen:0
Studiepunten:12
Studiebelasting:336
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Rudy Martens
Nathalie Verboven

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De scriptie is een naar inhoud en vorm verzorgd rapport dat steunt op de werkzaamheden tijdens het praktijkproject. De scriptie kan betrekking hebben op één organisatie/bedrijf, een sectoronderzoek of een academisch onderzoeksproject zijn. De scriptie omvat minstens een probleemstelling en -situering, een conceptueel kader, een op de relevante theorieën en methodes gesteunde analyse, een aantal beleidsconclusies of beleidsaanbevelingen en een bronnenlijst.

Meer informatie over de masterproef kun je vinden in Blackboard > Faculteit BE > Masterproef > Informatie Masterproef Cultuurmanagement