Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Stage

Studiegidsnr:2136TEWKOO
Vakgebied:Universiteit Antwerpen
Locatie:Niet aan UA te volgen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e en/of 2e semester
Lesgever(s)Rudy Martens

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In het kader van dit opleidingsonderdeel loopt de student gedurende ten minste 3 weken stage bij een bedrijf of organisatie. Een student voert een stage uit indien in het kader van het studieprogramma daadwerkelijk arbeid verricht wordt bij een werkgever in gelijkaardige omstandigheden als de werknemers in dienst van die werkgever en dit met het oog op het opdoen van beroepservaring die relevant is voor een student uit de master TEW Bedrijfskunde.

Het spreekt voor zich dat het project aansluiting vindt bij het curriculum van de student zodanig dat de student de vergaarde kennis van de bacheloropleiding kan implementeren tijdens de stage. Dit kan gaan van het ontwerpen en uitwerken van een marketingcampagne voor een product of organisatie over het werken aan specifieke projecten (rond bijvoorbeeld topics als duurzaamheid, big data, innovatie, enz.) of het opstellen van een business plan tot het werken rond budgettering, logistieke projecten of boekhoudprojecten, enz. Neem een kijkje tussen de getuigenissen van onze studenten: https://www.uantwerpen.be/nl/overuantwerpen/faculteiten/bedrijfswetenschappen-economie/samenwerking-met-bedrijven/praktijkgerichte-pro/getuigenissen/. 

De student kan de stage vervolgens uitvoeren in het eerste en/of het tweede semester alsook in de zomermaanden. De stage dient een minimumperiode van 3 weken voltijds werk te omvatten.

Na afronding van de stage stelt de student een portfolio samen ter evaluatie. Dit portfolio omvat:

  1. Een korte beschrijving van de activiteiten die kaderen binnen de stage en die aansluiten bij de inhoud die in de oorspronkelijke stage-aanvraag werden opgegeven;
  2. Een stagedagboek met een overzicht van de voornaamste activiteiten die werden uitgevoerd tijdens de stage;
  3. Een persoonlijke reflectie over het eigen leerproces;
  4. Een theoretische reflectie over de waargenomen link tussen theorie en praktijk op basis van de eigen stage-ervaringen.

De student licht dit portfolio mondeling toe aan de titularis en assistent.