Summer School 'Sustainability engineering and economics'

Studiegidsnr:2142TEWKOO
Vakgebied:Ingenieurswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Faculteit beslist op basis van het studentdossier
Instructietaal:Nederlands
Examen:Permanente evaluatie
Lesgever(s)Steven Van Passel

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *