Vakdidactiek cultuurwetenschappen met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASECUW
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Introductie vakdidactiek cultuurwetenschappen
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Wil Meeus
Tom De Roover
Eef Rombaut
Gytha Burman
Caroline Van Der Bruggen
Hans Ihmsen
Eva Verlinden

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De studenten:

•             verwerven kennis en vaardigheden rond vakdidactische principes, evaluatie, integratie van media, ICT, schoolboeken en andere leermaterialen, eindtermen en leerplannen, jaarplan, leerlijn, lessenreeksen, lesopbouw/ontwerp(schema), werkvormen, variatie,

•             kunnen de vakdidactische principes toepassen tijdens oefenlessen en op basis van reflectie en feedback een persoonlijke sterkte/zwakteanalyse maken van hun onderwijsvaardigheden.

•             kunnen verbanden leggen tussen leerinhouden en ervaringen opgedaan in de oefenlessen en de groeistage.

•             verwerven op toepassingsniveau expertise over specifieke didactische benaderingen, dialogisch onderwijs, coöperatieve werkvormen, UDL, probleemoplossend denken, onderzoeksvaardigheden, projectwerking, begeleid zelfstandig leren …

•             verwerven kennis en vaardigheden rond krachtige leeromgevingen, i.e. leerstrategieën (metacognitie), taalgericht vakonderwijs, binnenklasdifferentiatie, leerproblemen, co-teaching en team teaching

•             verwerven een professionaliseringsreflex op basis van kennisdeling, netwerking, nascholingscentra, vakdidactische tijdschriften en e-zines, vakwerkgroepen, (online)leergemeenschappen e.d.

•             zien diversiteit als een normaal fenomeen in dagelijkse situaties.

•             vermijden vooroordelen, veralgemeningen en discriminatie.

•             bekijken gebeurtenissen, contexten en personen vanuit verschillende perspectieven.

•             kiezen voor dialoog en samenwerking.

•             leren van elkaars visies, ervaringen en competenties.

 

Kerninhouden

•             Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen

•             Jaarplan, leerlijn

•             Schoolboeken, media, ICT

•             Feedback

•             Binnenklasdifferentiatie

•             Metacognitie, leerstrategieën, leerprocessen, leerstijlen

•             Taalgericht vakonderwijs

•             Talenbeleid

•             Multiperspectiviteit

Vakdidactische toepassingen

•             Onderzoeksvaardigheden

•             Probleemoplossend denken

•             Begeleid zelfstandig leren

•             UDL

•             Coöperatief leren

Vakspecifieke vertaling/analyse van

•             Professionalisering (kennisdeling, beroepsvereniging, netwerking, didactische media, CNO …)

•             Projectwerking en lessenreeksen

•             Leerproblemen en leerstoornissen

•             Scaffolding

•             Oudercontact

•             Co-teaching, team teaching

 

Vakspecifiek

  • Communicatieve en sociale vaardigheden,
  • gesprekstechnieken