Vakdidactiek Engels met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASEENG
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Smits
Tim Berghmans
Nele Kempenaers
Hanane Dauwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft een grondige introductie tot de didactiek van het Engels, uit te diepen tijdens de Groeistage. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: een historisch overzicht van stromingen in de taaldidactiek; het opzetten van lessen met nadruk op verschillende vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken); methodes om de verwerving van woordenschat en grammatica aan te zwengelen; evaluatie- en toetsmethodes. Bedoeling is om met kennis van zaken te kunnen functioneren in de wereld van de vakdidactiek Engels.