Vakdidactiek Engels met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASEENG
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e en 2e semester
Inschrijvingsvereisten:De student dient 10/20 behaald te hebben of moet ingeschreven zijn voor:
- Introductie vakdidactiek Engels
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Engels
Examen:2e semester
Lesgever(s)Tom Smits
Tim Berghmans
Nele Kempenaers
Hanane Dauwe

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Deze cursus geeft een grondige introductie tot de didactiek van het Engels, uit te diepen tijdens de Groeistage. Onderwerpen die aan bod komen zijn o.a.: een historisch overzicht van stromingen in de taaldidactiek; het opzetten van lessen met nadruk op verschillende vaardigheden (lezen, schrijven, luisteren, spreken); methodes om de verwerving van woordenschat en grammatica aan te zwengelen; evaluatie- en toetsmethodes. Bedoeling is om met kennis van zaken te kunnen functioneren in de wereld van de vakdidactiek Engels.

In dit opleidingsonderdeel komt het element “Wetenschappelijke Integriteit” aan bod bij de selectie van leermateriaal voor oefenlessen, en wel in de vorm van Correct en volledig citeren en het wetenschappelijke en intellectuele werk van anderen volledig respecteren.