Vakdidactiek engineering en technologie met oefenlessen

Studiegidsnr:2200ASEENT
Vakgebied:Opl.- & onderwijswetenschappen
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e en 2e semester
Contacturen:36
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Leen Goovaerts
Wouter Delée

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In deze vakdidactiek komen de belangrijkste componenten van het onderwijs van Engineering en technologie uitgebreid aan bod. De volgende leerinhouden zijn eigen aan de vakdidactiek. Zij worden in het opleidingsonderdeel vertaald naar en geconcretiseerd voor de vakdidactiek Engineering en technologie.

Kerninhouden

 • Vakdidactische principes en de metataal om die te benoemen
 • Jaarplan, leerlijn
 • Schoolboeken, media, ICT
 • Feedback
 • Binnenklasdifferentiatie
 • Metacognitie, leerstrategieën, leerprocessen, leerstijlen
 • Taalgericht vakonderwijs
 • Talenbeleid
 • Multiperspectiviteit

Vakspecifieke toepassingen van

 • Onderzoeksvaardigheden
 • Probleemoplossend denken
 • Begeleid zelfstandig leren
 • Ontwerpcyclus
 • UDL
 • Coöperatief leren

Vakspecifieke vertaling/ analyse van

 • Professionalisering (kennisdeling, beroepsvereniging, netwerking, didactische media, CNO …)
 • Projectwerking en lessenreeksen
 • Leerproblemen en leerstoornissen
 • Scaffolding
 • Co-teaching
 • Samenwerking tussen leerkrachten

Vakspecifiek

 • Modellen en misconcepties,
 • Demonstratie- en leerlingenpractica,
 • Excursies,
 • STEM,
 • Veiligheid en afval

Oefenlessen