Theorieën van internationale betrekkingen

Studiegidsnr:2200FSWTMI
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk De Bièvre

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

In dit interactief hoorcollege behandelen we  een overzicht van sommige van de belangrijkste theorie stromingen in de discipline van de internationale betrekkingen. Deze zijn conceptuele lenzen waardoor we naar de internationale politiek kunnen kijken en fenomenen systematisch mee trachten te begrijpen en verklaren. Een niet-exhaustieve lijst bevat: het klassiek en structureel realisme, het liberaal institutionalisme, marxisme, constructivisme, alsook de verklaringen voor de zgn. democratische vrede en theorieen van de Europese integratie.

Je lesvoorbereiding bestaat uit de verplichte voorafgaande lectuur van twee tot max. drie wetenschappelijke artikels of boekhoofdstukken, alsook het dagelijks volgen van de internationale actualiteit door de lectuur van vooraanstaande kranten met grote buitenland-redactie zoals de Frankfurter Allgemeine, Financial Times, New York Times, Le monde of El Pais.