Door de corona-crisis zijn afwijkingen in de cursusinformatie mogelijk. Controleer hiervoor de cursusmededelingen in Blackboard!

II-Masterproef Elektronica-ICT met inbegrip van stage

Studiegidsnr:2200FTIMAP
Vakgebied:Elektronica
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Inschrijvingsvereisten:Inschrijven voor de masterproef is niet mogelijk indien er gelijktijdig een inschrijving is voor een bacheloropleiding of een schakel- of voorbereidingsprogramma
Contacturen:0
Studiepunten:15
Studiebelasting:420
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Peter Hellinckx
Maarten Weyn
Luc Wante

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

De onderzoekspaper dient in het Engels geschreven te worden. Communicatie via Engelstalige vaktijdschriften is immers gemeengoed in de toegepaste ingenieurswetenschappen. Het kunnen schrijven van een Engelstalige paper is daarom ook een van de eindcompetenties van de masterproef.

De interne en/of externe promotor kan ook vragen om de masterproef volledig in de voertaal van het bedrijf/organisatie/onderzoeksgroep uit te voeren indien dit nodig is voor de goede werking. Dit dient bekend te zijn voor de aanvang van de masterproef.

De student maakt een literatuurstudie van het masterproefonderwerp en schrijft op basis van dit onderzoek een Engelstalige survey paper. Aspecten van academic (English) writing, projectplanning en onderzoeksmethodieken worden aangereikt ter voorbereiding van masterproef.
Academic writing: in 6 sessies geeft Linguapolis een cursus over Academic Writing.

Public Speaking
Survey paper: ter voorbereiding van de masterproef wordt literatuuronderzoek uitgevoerd en een survey paper geschreven
Planning: ter voorbereiding van de masterproef wordt een onderzoeksplan opgesteld.