Deze cursusinformatie geeft aan hoe het onderwijs zal verlopen bij pandemieniveau code geel en groen.
Als er tijdens het academiejaar aangepast wordt naar code oranje of rood, zijn er wijzigingen mogelijk o.a. in de gebruikte werk - en evaluatievormen.

Onderzoeksopzet van de masterproef

Studiegidsnr:2200PSWOOM
Vakgebied:Politieke wetenschappen
Academiejaar:2020-2021
Semester:1e semester
Contacturen:45
Studiepunten:6
Studiebelasting:168
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder credit- en examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Dirk De Bièvre

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Onderzoeksopzet voor de Masterproef begeleid je in het ontwerpen van het onderzoek dat je zal uitvoeren voor je masterproef. We zullen in iedere sessie werken aan de hand van het handboek Research Design in Political Science van Dimiter Toshkov van de Universiteit Leiden. Dit boek kan je kopen bij Acco (ca. 40 Euro). Deze hoofdstukken dien je te lezen vóór de bijeenkomst. We verwachten dat je aanwezig bent in deze bijeenkomsten, en actief deelneemt. Als je niet kan aanwezig bent, verwachten wij op voorhand een verontschuldiging met opgave van reden te ontvangen.