Vergelijkend en Europees Gerechtelijk recht

Studiegidsnr:2200RECGER
Vakgebied:Rechten
Academiejaar:2018-2019
Semester:2e semester
Contacturen:30
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Thalia Kruger

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Studie van verschillende procesrechtelijke vraagstukken die zich doorheen de chronologie van een internationale (gerechtelijke en buitengerechtelijke) procedure stellen. Deze vraagstukken hebben onder meer betrekking op de verschillende manieren om een grensoverschrijdend geding aanhangig te maken, de betekening en de kennisgeving van gerechtelijke en buitengerechtelijke beslissingen en authentieke akten, de bewijslevering in een internationale procedure, versnelde en verkorte procedures en de erkenning en de tenuitvoerlegging van buitenlandse beslissingen. 
 Naast een grensoverschrijdende gerechtelijke procedure voor de overheidsrechter wordt ook stilgestaan bij een aantal alternatieve geschillenbeslechtingtechnieken, waaronder in de eerste plaats de internationale (handels-)arbitrage en de verschillende procesrechtelijke problemen die zich in het raam van een grensoverschrijdende scheidsrechtelijke procedure aandienen.
 
De studenten worden in de lessen aan de hand van concrete voorbeelden en toepassingsgevallen wegwijs gemaakt doorheen de verschillende relevante communautaire en internationale instrumenten die in gerechtelijke of in een scheidsrechtelijke grensoverschrijdende procedure, het procesrechtelijk kader vastleggen.
 
Een efficiënte studie van communautaire en internationale regelgeving onderstelt bovendien een rechtsvergelijkende analyse en beoordeling van de verschillende procedurele vraagstukken.