Duurzame ontwikkeling: capita selecta

Studiegidsnr:2202MDODOW
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Guido Erreygers

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het vak bouwt voort op het vak 'Duurzame Ontwikkeling'. Het geeft studenten de kans om dieper in te gaan op één aspect van de relatie tussen milieu en economische ontwikkeling. Van jaar tot jaar wordt het thema waarrond studenten zullen werken veranderd. Thema's die al aan bod zijn gekomen of nog aan bod kunnen komen, zijn onder andere: het bevolkingsvraagstuk, biodiversiteit, inheemse volkeren, klimaatverandering, verstedelijking, woestijnvorming, ontbossing, overbevissing, ecotoerisme. Gegeven het thema bepalen de studenten in overleg met de docent een specifieke casus of invalshoek waarop ze verder werken. Dit gebeurt meestal in groepjes van twee à drie personen. De cursus begint met een algemene inleiding op het thema door de docent. Aan het einde stellen de studenten hun werk voor en wordt er over hun bijdragen gediscussieerd.