I-Principes van Milieutechnologie

Studiegidsnr:2203FTIWAT
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:1e semester
Contacturen:28
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Niet te volgen onder examencontracten
Instructietaal:Nederlands
Examen:1e semester
Lesgever(s)Jan Dries
Flinn De Vleeschauwer

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

1. overzicht en bespreking van de belangrijkste afvalwater analyses: methodes, interpretatie en aandachtspunten

2. algemeen schema van de waterzuivering

3. voorbehandeling (primaire zuivering)

4. biologische zuivering

5. nutriëntenverwijdering

6. nabehandeling (tertiaire zuivering)

7. waterhergebruik

8. wetgeving

9. practicum: courante analysemethodes