Ecotoxicologie

Studiegidsnr:2203MDOETC
Vakgebied:Milieuwetenschap
Academiejaar:2019-2020
Semester:2e semester
Contacturen:15
Studiepunten:3
Studiebelasting:84
Contractrestrictie(s):Geen contractrestrictie
Instructietaal:Nederlands
Examen:2e semester
Lesgever(s)Lieven Bervoets
Johannes Teuchies

Deze cursusinformatie is bedoeld om de student te ondersteunen bij het verwerken van de leerstof

3. Inhoud *

Het theoretisch deel van de cursus geeft een overzicht van de belangrijkste onderdelen van de ecotoxicologie waaronder een bespreking van de verschillende vormen van milieuverontreiniging, de verspreiding van de contaminanten, biobeschikbaarheid en accumulatie, acute en chronische effecten, risicoevaluatie en normstelling. Na het theoretisch deel volgt een practicum waarbij de studenten zelf een acute toxiciteitstest uitvoeren met enerzijds een goed gedocumenteerde stof en anderzijds een onbekend effluent en hun bevindingen rapporteren zoals internationaal voorgeschreven. Daarnaast wordt ook een risicoevaluatie gemaakt van een probleem waarbij gebruik wordt gemaakt van enkele veel gebruikte modellen om tot een analyse van de situatie en een voorstel tot oplossing te komen.